2020:10 Hallands kustvattenkontroll 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2020:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 113

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport Hallands kustvattenkontroll

Under 2019 har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB tillsammans med samarbetspartnerna WEAQ AB (Lars Edler), Northern Supply Services AB och SYNLAB genomfört undersökningar av hydrografi och växtplankton i den samordnade kustvattenkontrollen i Halland.

Syftet med undersökningarna var framför allt att bedöma tillståndet och kunna ge underlag för förändringar i kustvattnet sett i ett längre tidsperspektiv.

Kontakt