Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2020:10 Hallands kustvattenkontroll 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
113
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport Hallands kustvattenkontroll

Under 2019 har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB tillsammans med samarbetspartnerna WEAQ AB (Lars Edler), Northern Supply Services AB och SYNLAB genomfört undersökningar av hydrografi och växtplankton i den samordnade kustvattenkontrollen i Halland.

Syftet med undersökningarna var framför allt att bedöma tillståndet och kunna ge underlag för förändringar i kustvattnet sett i ett längre tidsperspektiv.

Kontakt