Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2020:1 Long-term processes at Almeberget Nature Reserve: a ‘hotspot’ forest of high conservation interest

Om publikationen

Löpnummer:
2020:1
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport

Vegetationens utveckling i Almebergets naturreservat under de senaste 13 500 åren

- en studie som indikerar behov av kursändring inom restaurering av ädellövskog

Att lämna skog i naturreservat för fri utveckling är en ofta tillämpad strategi för bevarande och restaurering, men detta kan underskatta betydelsen av störningsdynamik för det långsiktiga bevarandet och utvecklingen av skogens biologiska mångfald. Den här
studiens huvudsakliga syfte har varit att undersöka de långsiktiga påverkansfaktorerna av biologiska mångfaldsvärden i en nordeuropeisk blandskog; Almebergets naturreservat i sydvästra Sverige.
Med hjälp av pollen- och kolanalyser från sediment från en sjö och en liten myr, har den historiska vegetationsdynamiken rekonstruerats.

Kontakt