2020:02 Vildbin i Halland

Om publikationen

Löpnummer: 2020:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 16

Publikationstyp: Faktablad

Det finns nu 273 arter av vilda bin i Sverige. Dessa är mycket viktiga för pollineringen av våra grödor. Men många arter av vildbin är idag rödlistade, vilket innebär att de riskerar att dö ut. Hela 209 vildbiarter har hittats i Hallands län och av dessa är nästan en fjärdedel rödlistade.


I broschyren Vildbin i Halland kan du läsa om några av de hotade vildbiarterna i länet. Du kan också läsa om vad Länsstyrelsen gör för att gynna bin och andra pollinerande insekter samt få tips på vad du själv kan göra.

Kontakt