2020:02 Vildbin i Halland

Om publikationen

Löpnummer:
2020:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Det finns nu 273 arter av vilda bin i Sverige. Dessa är mycket viktiga för pollineringen av våra grödor. Men många arter av vildbin är idag rödlistade, vilket innebär att de riskerar att dö ut. Hela 209 vildbiarter har hittats i Hallands län och av dessa är nästan en fjärdedel rödlistade.


I broschyren Vildbin i Halland kan du läsa om några av de hotade vildbiarterna i länet. Du kan också läsa om vad Länsstyrelsen gör för att gynna bin och andra pollinerande insekter samt få tips på vad du själv kan göra.

Kontakt