2019:24 Nätprovfiske i Hallands län 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:24

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs och Vattenkonsulter AB under 2019 undersökt fiskfaunan i tio sjöar i Hallands län.

Syftet var att ur ett fiskbiologiskt perspektiv utvärdera effekten av kalkningsinsatserna genom att undersöka om sjöarnas fisksamhällen indikerar påverkan av surt vatten.

 

 

Kontakt