Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2019:23 Barns rättigheter och föräldrars ansvar

Om publikationen

Löpnummer:
2019:23
Diarienummer:
saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101–1084
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Broschyren är framtagen av Länsstyrelsen i Hallands
län i samverkan med länets kommuner och Region
Halland. Länsstyrelsen i Hallands län har ett uppdrag att stödja kommuner, regionen och andra föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till alla föräldrar i länet under barnets hela uppväxt, 0-18 år. Broschyren är ett resultat av samverkan mellan Länsstyrelsen i Hallands län, de halländska kommunerna och Region Halland. Citaten i texten kommer från olika
samtal som har hållits med barn, unga och föräldrar i Hallands län. Stockholm stad har arbetat fram övrigt
textmaterial och vi har fått deras tillåtelse att använda det som underlag när vi tagit fram denna broschyr.

Kontakt