2019:17 Skötselplan Nyårsåsens skjutfält

Om publikationen

Löpnummer:
2019:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport
Skötselplanens framsida. Vit med blå text.

Skötselplan för Nyårsåsens skjutfält. Naturvärdena inom Nyårsåsens skjutfält är stora och framförallt knutna till de öppna hävdade gräsmarkerna med pollen och nektarrika blommande örter. Naturvärdena är även stora i de skogsområden som ligger som en krans till den öppna marken, i öster ädellövskog och i väster blandskogar med tall och löv.

Markerna sköts genom bränning, slåtter, slyröjning, naturvårdsinriktad skötsel av löv- och tallskogar samt ett produktionsinriktat skogsbruk av granbestånden.

Kontakt