Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2019:15 Mästockafältet - Naturvärden och militär verksamhet

Om publikationen

Löpnummer:
2019:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Broschyrens framsida. Fågel på torrt gräs och rostigt föremål.

Vi vill med denna broschyr ge en kortfattad presentation i ord och bild av Mästocka skjutfält.

Broschyren riktar sig i första hand till den besökande allmänheten men också till militär personal som vill veta mer om fältets natur.

Tonvikten ligger på en beskrivning av fältets intressanta och skiftande natur – skog, myr, hed och äng – en natur som åtminstone delvis är tillgänglig för den ”civile” besökaren. Den militära verksamheten presenteras i slutet av broschyren.

Kontakt