Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2019:14 Ringenäs skjutfält - Har du hört den om fjärilen, blomman och elden...?

Om publikationen

Löpnummer:
2019:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101:1084
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida på broschyren med en blå blomma och en mörkgökbi.

Naturvärdena inom Ringenäs skjutfält är unika. Det historiska hed- och ängsbruket har här fortsatt genom den skötsel som varit nödvändig för övningsfältets verksamhet. Här finns en enastående biologisk mångfald av såväl växter, djur som svampar.

Skjutfältet är knappt 145 hektar stort varav de öppna delarna täcker omkring 120 hektar. 53 ha omfattas av Natura 2000-skydd. Ringenäs är militärt skyddsobjekt och allmänheten har inte tillträde till fältet.

Kontakt