Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2019:10 Bostadsmarknadsanalys Halland

Om publikationen

Löpnummer:
2019:10
Diarienummer:
405-4177-19
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport
Bygg arbetsplats med gul byggnad

Bostadsmarknadsanalys Halland är en del i länsstyrelsens arbete med att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar årligen analysera bostadsmarknaden i länet i en skriftlig rapport, som ska redovisas till Boverket senast den 15 juni varje år.


Rapporten grundar sig dels på kommunernas svar i den bostadsmarknadsenkät som Boverket årligen skickar ut till landets alla kommuner och dels från Statistiska Centralbyrån (SCB). Denna analys grundar sig på svar som kommunen lämnat i januari 2019 angående hur bostadsmarknaden i kommunerna varit under 2018.

Bostadsmarknadsenkäten består av kommunernas bedömningar i olika frågor och ger en sammanhållen bild av bostadsmarknaden i länet. Bostadsmarknadsenkäten är unik då ingen annan undersökning fångar in kommunernas bostadsmarknadsläge på samma sätt.

Rapporten vänder sig till er som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden, både kommuner och privata aktörer.


Rapporten har arbetats fram av planarkitekt Josefine Carlsson och beslutats av landshövding Lena Sommestad. Deltagare har varit länsarkitekt Cecilia Engström.

Kontakt