Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2019:09 Risker inom Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Illustrerad bild av ett rött litet hus i ett stormdrabbat område.

Att förbereda sig för det oväntade. Sverige är ett modernt och säkert land, men också sårbart. En kris kan
göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Vid en samhällsstörning kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den, till exempel äldre, barn och sjuka.

I den här broschyren kan du läsa:
• om vad som kännetecknar en samhällsstörning
• vad du kan göra vid en samhällsstörning
• vilka hot och risker som förekommer i länet
• hur det svenska krisberedskapssystemet fungerar
• samverkan vid stora olyckor och kriser i Hallands län
• viktiga kanaler för information under en samhällsstörning
• en checklista för hemberedskap

Kontakt