2019:08 Kommunikation under svåra förhållanden - en vägledning

Om publikationen

Löpnummer:
2019:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Broschyr/folder
En illustrerad nedsläckt stad, ett värmeljus är tänt

Hur kan vi förbereda oss på att kommunicera under svåra förhållanden? Idag är vi vana vid att våra ordinarie kanaler, till exempel webb och telefoni, alltid fungerar när vi vill kommunicera med många människor samtidigt. Vid exempelvis väderhändelser med avbrott i elförsörjning och telefoni, har vi sett att dessa kommunikationskanaler är sårbara och att vi behöver planera för att kunna nå ut på andra sätt. Vi har också upplevt att de kanalerna inte alltid räcker till för att kommunikationen med allmänheten ska fungera vid en samhällsstörning.Kontakt