2019:08 Kommunikation under svåra förhållanden - en vägledning

Om publikationen

Löpnummer: 2019:8

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 32

Publikationstyp: Broschyr/folder

En illustrerad nedsläckt stad, ett värmeljus är tänt

Hur kan vi förbereda oss på att kommunicera under svåra förhållanden? Idag är vi vana vid att våra ordinarie kanaler, till exempel webb och telefoni, alltid fungerar när vi vill kommunicera med många människor samtidigt. Vid exempelvis väderhändelser med avbrott i elförsörjning och telefoni, har vi sett att dessa kommunikationskanaler är sårbara och att vi behöver planera för att kunna nå ut på andra sätt. Vi har också upplevt att de kanalerna inte alltid räcker till för att kommunikationen med allmänheten ska fungera vid en samhällsstörning.Kontakt