Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2018:9 Videoundersökningar av epifauna i Kattegatt 2017, Del 2 av 2: Djupare delar av Lilla Middelgrund

Om publikationen

Löpnummer:
2018:9
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101– 1084
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en översiktlig beskrivning av det marint skyddade området Lilla Middelgrunds djupa epibentiska fauna och utgör ett värdefullt komplement till tidigare undersökningar (exempelvis utsjöbanksinventeringen 2005 och uppföljning av infauna 2013) som genomförts i området.

Därtill ger den värdefull kunskap om fysisk påverkan av trålning och förekomst av skräp inom området. Projektet har möjliggjorts tack vare finansiering av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Över 400 taxa av ryggradslösa djur har påträffats tidigare i området. En stor andel av dessa djur lever nedgrävda i sedimentet (infauna). Övriga ryggradslösa djur lever på eller delvis i sedimentet (epibentiskt). På hårda substrat är de förankrade direkt på substratet eller är mobila. Denna undersökning har främst gett en avsevärt bättre bild av utbredningen och förekomsten för de allra största epibentiska arterna på mjukbottnar som exempelvis stor kammussla, fjädersjöpenna, mindre piprensare och stor cylinderros.

Vidare visar undersökningen att delar av undersökningsområdet har tecken på skador från trålning. Glädjande var att inget makroskopiskt skräp eller tecken på syrebrist påträffades.

Författare är Peter Göransson.

Kontakt