Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2018:8 Videoundersökningar av epifauna i Kattegatt 2017, Del 1 av 2: Djupare delar av mellersta Kattegatt

Om publikationen

Löpnummer:
2018:8
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101 - 1084
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en översiktlig beskrivning av epibentisk fauna i mellersta Kattegatt och utgör ett värdefullt komplement till de undersökningar av infauna som görs sedan 2009. Därtill ger den värdefull kunskap om fysisk påverkan av trålning och förekomst av skräp inom området. Projektet har möjliggjorts tack vare finansiering av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Det undersökta området är hela 58 643 hektar stort och är till större delen beläget inom den zon (buffertzon Väst) av det fiskefria området där fiske är reglerat första kvartalet. Undersökning har främst gett en bild av utbredningen och förekomsten för de allra största epibentiska arterna på mjukbottnar som exempelvis stor cylinderros, stor kammussla, fjädersjöpenna och mindre piprensare. 

Författare är Peter Göransson.

Kontakt