Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2018:7 Bottenfauna i Hallands län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:7
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
95
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 32 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts.

Kontakt