2018:7 Bottenfauna i Hallands län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:7

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 95

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 32 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts.

Kontakt