2018:6 Kiselalger i Hallands län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:6

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 73

Publikationstyp: Rapport

I Hallands län undersöktes år 2017 kiselalger på 16 lokaler i vattendrag.  Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även mängden näringskrä-vande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.

Kontakt