Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2018:6 Kiselalger i Hallands län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:6
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
73
Publikationstyp:
Rapport

I Hallands län undersöktes år 2017 kiselalger på 16 lokaler i vattendrag.  Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.

Kontakt