2018:5 Nätprovfiske i Halland 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:5

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB under 2017 undersökt fiskfaunan i nio sjöar i Hallands län. Syftet var att undersöka om, och i så fall i vilken grad, sjöarnas fisksamhällen visar påverkan av surt vatten samt att ur ett biologiskt perspektiv belysa de utförda kalkningsinsatserna.

Kontakt