Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2018:5 Nätprovfiske i Halland 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:5
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB under 2017 undersökt fiskfaunan i nio sjöar i Hallands län. Syftet var att undersöka om, och i så fall i vilken grad, sjöarnas fisksamhällen visar påverkan av surt vatten samt att ur ett biologiskt perspektiv belysa de utförda kalkningsinsatserna.

Kontakt