2018:23 Rökfria skolgårdar - kartläggning av rökning på skolgårdar i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
2018:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport

Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Skadeverkningarna till följd av tobaksanvändning är välkända och tobaksförebyggande arbete är ständigt aktuellt. Sedan 1994 finns en tobakslag som förbjuder rökning på skolgårdar. Det är en skyddslag som handlar om att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för ett gott
liv, vilket också ligger i skolans uppdrag. Trots att lagen funnits i över 20 år röks det ändå på skolgårdar i Sverige och i Halland.

Regeringen har ställt sig bakom ett Rökfritt Sverige 2025. Som ett led i denna satsning fick länsstyrelserna i uppdrag 2017-2018 att förstärka sin tillsyn av rökfria skolgårdar. I det tobaksförebyggande arbetet är barn och ungdomar en väldigt viktig målgrupp.

Kontakt