Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2018:20 Bottenfauna i Hallands län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
125
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 47 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen.

Baserat på resultaten från bottenfaunaundersökningen har en bedömning gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde.

Kontakt