Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2018:19 Kiselalger i Hallands län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport

I Hallands län undersöktes år 2018 kiselalger på 21 lokaler i vattendrag.

Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.

I Hallands län 2018 bedömdes 19 av de 21 lokalerna tillhöra klass 1, hög status. Lokalerna 13 Slissån och 8 Teglabäcken, hade ett IPS-index som hamnade i god status. Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattnet tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.

Kontakt