2018:17 Miljömål för Hallands län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport

Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Tillsammans bildar generationsmålet, miljömålen och etappmålen miljömålssystemet.

I denna uppdaterade sammanställning av Hallands miljömål finns de miljökvalitetsmål med tillhörande preciseringar som gäller för länet. Här finns även de etappmål som i nuläget är gällande. Etappmålen fastställs områdesvis för något eller några miljömål i taget och ingår i strategier med tillhörande styrmedel och åtgärder.

Fram tills nu har miljömålen följts upp mot årtalet 2020. Nu är vi snart där. Arbetet med att följa upp hur det går och för att nå miljömålen kommer att fortsätta.

Aktuell information om miljömålsarbetet finns på www.sverigesmiljomal.se Länk till annan webbplats.

Kontakt