Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2018:16 Herting - samlade erfarenheter

Om publikationen

Löpnummer:
2018:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
57
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med slutrapporten är att samlat beskriva erfarenheter och lärdomar från genomförandet av
projektet Hertingforsen.

I rapporten har alla som deltagit under genomförandeprocessen fått
möjlighet att lämna sina synpunkter och erfarenheter som kan vara till nytta för de som i framtiden
planerar att genomföra liknande projekt.

Projektet är unikt på så vis att hänsyn tagits till kulturmiljön och båda kraftverksbyggnaderna finns
idag kvar varvid energi kan utvinnas samtidigt som alla arter har fri passage upp- och nerströms.

Kontakt