Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2018:14 Bostadsmarknaden Halland

Om publikationen

Löpnummer:
2018:14
Diarienummer:
405-4311-18
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

Befolkningen i Halland fortsätter att öka i hög takt. Ökningen under 2017 var inte lika hög som under 2016, men är fortsatt hög. Bostadsbyggandet i länet var under 2017 något lägre än under 2016. Under 2017 färdigställdes 1369 lägenheter att jämföras med 1485 lägenheter året dessförinnan. I hela länet bedöms det råda bostadsbrist undantaget utanför centralorten i Hylte kommun. Samtliga kommuner bedömer att underskottet på bostäder kommer att kvarstå även om tre år, undantaget utanför centralorten i Hylte och Falkenbergs kommun. Kommunerna har i sina bedömningar antagit att det kommer att påbörjas fler bostäder 2018 än på länge, medan man bedömer att siffran för 2019 blir något lägre.

Kontakt