2018:11 Hallands Kustvattenkontroll årsrapport 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Under 2017 har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB tillsammans med samarbetspartnerna WEAQ AB (Lars Edler), Northern Supply Services AB och SYN-LAB (f d ALcontrol AB) genomfört undersökningar av hydrografi och växtplankton i den samordnade kustvattenkontrollen i Halland.

Syftet med undersökningarna var framför allt att bedöma tillståndet och kunna ge underlag för förändringar i kustvattnet sett i ett längre tidsperspektiv.

Kontakt