2018 Verksamhetsplan

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsens verksamhetsplan för 2018 med presentation av vår organisation och länsledningens inledning redovisas i detta dokument. Här beskrivs Länsstyrelsens vision och roll, den gemensamma
värdegrunden som tillsammans med årets inriktning är grunden för vårt arbete 2018.

Kontakt