2017:9 Videoundersökningar av epifauna 2016 del 3

Om publikationen

Löpnummer: 2017:9

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101 - 1084

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 77

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport är en översiktlig beskrivning av epibentisk fauna i södra-mellersta Kattegatt och utgör ett värdefullt komplement till de undersökningar av infauna som görs sedan 2009. Därtill ger den värdefull kunskap om fysisk påverkan av trålning och förekomst av skräp inom området.

Kontakt