2017:7 Videoundersökningar av epifauna 2016 del 1

Om publikationen

Löpnummer: 2017:7

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101– 1084

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 76

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport är en översiktlig beskrivning av det marint skyddade området Stora Middelgrund och Röde banks epibentiska fauna och utgör ett värdefullt komplement till tidigare undersökningar som genomförts i området. Därtill ger den värdefull kunskap om fysisk påverkan av trålning och förekomst av skräp inom området.

Kontakt