2017:7 Videoundersökningar av epifauna 2016 del 1

Om publikationen

Löpnummer:
2017:7
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101– 1084
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en översiktlig beskrivning av det marint skyddade området Stora Middelgrund och Röde banks epibentiska fauna och utgör ett värdefullt komplement till tidigare undersökningar som genomförts i området. Därtill ger den värdefull kunskap om fysisk påverkan av trålning och förekomst av skräp inom området.

Kontakt