2017:4 Bostadsmarknaden i länet

Om publikationen

Löpnummer:
2017:4
Diarienummer:
405-4435-17
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Bostadsmarknadsanalysen för Hallands län är en del i länsstyrelsens arbete med att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bo-stadsförsörjningsansvar årligen analysera bostadsmarknaden i länet i en skriftlig rapport, som ska redovisas till Boverket senast den 15 juni varje år.

Kontakt