2017:4 Bostadsmarknaden i länet

Om publikationen

Löpnummer: 2017:4

Diarienummer: 405-4435-17

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Bostadsmarknadsanalysen för Hallands län är en del i länsstyrelsens arbete med att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bo-stadsförsörjningsansvar årligen analysera bostadsmarknaden i länet i en skriftlig rapport, som ska redovisas till Boverket senast den 15 juni varje år.

Kontakt