2017:3 Förvaltningsplan för rovdjur

Om publikationen

Löpnummer: 2017:3

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101 – 1084

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 25

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Syftet med förvaltningsplanen är att formulera mål för rovdjursbestånden samt strategier, riktlinjer, åtgärder och rutiner för den regionala rovdjursförvaltningen. Förvaltningen ska genom öppenhet och dialog med allmänhet och företrädare för berörda näringar och intressen förebygga och minska de konflikter och motsättningar som finns i synen på de stora rovdjuren.

Kontakt