Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2017:3 Förvaltningsplan för rovdjur

Om publikationen

Löpnummer:
2017:3
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101 – 1084
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Syftet med förvaltningsplanen är att formulera mål för rovdjursbestånden samt strategier, riktlinjer, åtgärder och rutiner för den regionala rovdjursförvaltningen. Förvaltningen ska genom öppenhet och dialog med allmänhet och företrädare för berörda näringar och intressen förebygga och minska de konflikter och motsättningar som finns i synen på de stora rovdjuren.

Kontakt