2017:2 Kulturmiljöfunktionens årsredogörelse 2016

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsens kulturmiljöuppdrag är brett och mångskiftande. Artiklarna i årets utgåva av vår populära årsredogörelse visar på en del av denna spännvidd. Kulturarvet engagerar många. De miljöer som länsstyrelsen på olika sätt medverkar till att vårda, bevara och utveckla är viktiga besöksmål som bidrar till en god livsmiljö i Halland. Kulturmiljöer kan vara replipunkter för reflektion, vila och eftertanke men också ge inspiration till nyskapande och kreativitet.

Kontakt