2017:19 Bottenfaunaundersökningar i djupare delar av Natura 2000-området Lilla Middelgrund 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2017:19

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101– 1084

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport är en uppföljning av bottenfaunans tillstånd i de djupare delarna av det marina skyddade området Lilla Middelgrund. Där provtagning gjorts 2013 med bottenhuggare på bottnar dominerade av sand och/eller silt. Provtagningen belyser framförallt infaunans tillstånd i dessa miljöer och är ett värdefullt komplement till utsjöbanksinventeringen 2005 samt Svenska Artprojektets marina inventeringar 2006–2007 från Lilla Middelgrund.

Kontakt