Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2017:18 Bottenfaunaundersökningar i djupare delar av Natura 2000-området Fladen 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2017:18
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101– 1084
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en uppföljning av bottenfaunans tillstånd i de djupare delarna av det marina
skyddade området Fladen. Där provtagning gjorts 2013 med bottenhuggare på bottnar dominerade av sand och/eller silt. Provtagningen belyser framförallt infaunans tillstånd i dessa miljöer och är ett värdefullt komplement till utsjöbanksinventeringen 2005 samt Svenska Artprojektets marina inventeringar 2006–2007 från Fladen.

Kontakt