2017:17 Två hällristningar i södra delen Fjärås socken

Om publikationen

Löpnummer:
2017:17
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
6
Publikationstyp:
Rapport

Vid vårt fortsatta arbetet 2017 med inventering och dokumentation av hällristningar i Halland besökte vi en dag Fjärås socken. Vi hann bara inventera socknens södra del där det fanns tre kända hällristningar. En av dessa, nr 159:1, är ett numera försvunnet skålgropsblock nära gården Tom. Längre österut i socknen ligger ett annat skålgropsblock, nr 205:1. Detta lokaliserade vi och där kunde vi utöka antalet skålgropar från 23 till 32. Slutligen letade vi med viss möda i oländig terräng upp hällristning nr 119:1 belägen vid Allatorp. Lokalen ligger högst upp på ett uppstickande bergsparti och är svårtillgänglig utom från en sida. Vid denna "uppgång" till huvudlokalen fann vi tre mindre skålgropsförekomster. På den kända ristningsytan som hade flera ovanligt djupa skålgropar kunde vi även registrera in en helt uthuggen fotsula.

Kontakt