Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2017:13 Hällristningar i Eftra socken del 2

Om publikationen

Löpnummer:
2017:13
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
7
Publikationstyp:
Rapport

År 2015 dokumenterade vi hällristningarna på de resta stenarna "Hagbards galge" i Asige socken. I samband med detta besökte vi en del andra fornlämningar i trakten och såg då att det fanns både ristningar och skålgropar på flera av de resta stenarna i trakten. Länsstyrelsen blev intresserad av dessa upptäckter och därför fick vi 2016 i uppdrag att inventera och dokumentera hällristningar i Asige socken med omnejd. Resultatet blev gott. Vi fann flera nya ristningslokaler. Dessutom kunde vi konstatera att det på de redan kända skålgropslokalerna fanns andra figurer såsom fotsulor och rännor. Därför fick vi uppdraget att fortsätta inventeringarna även 2017.

Nu fortsatte vi i samma område väster om Eftra kyrka. Här fanns två kända skålgropslokaler, nr 1:1 och 26:1 som vi inte hann besöka 2016. På båda platserna kunde vi utöka antalet figurer. Dessutom fann vi sex mindre tidigare okända skålgropslokaler i omgivningarna.

Kontakt