2017:12 Byggnadsminnesutredning Severin Nilsons ateljestuga

Om publikationen

Löpnummer: 2017:12

Diarienummer: 432-3178-2016

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Severin Nilsons ateljéstuga ligger på Björsgård, på Haga 3:2, i Asige, i Falkenbergs kommun och Hallands län. Asige hembygdsförening äger stugan och har bevarat den som ett museum över konstnären sedan 1960-talet och 2016 väckte Leif Bolling frågan om byggnadsminnesförklaring.

Kontakt