Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2017:11 En tidigmedeltida fartygslämning vid Morups tånge

Om publikationen

Löpnummer:
2017:11
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1650-3368
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen Halland utförde Bohusläns
museum hösten 2016 en förundersökning av en nyupptäckt fartygslämning i viken Korshamn, söder om
Morups tånge i Falkenbergs kommun. Resultatet visar
att fartygets byggnadssätt ansluter till en vikingatida/
tidigmedeltida skeppsbyggnadstradition. Den dendrokronologiska analys som utförts bekräftar denna bild och daterar byggnationen av fartyget till kort efter år
1168. Analysen visar också att virket är av skandinaviskt
ursprung. Av undersökningen framgår vidare att fartygslämningen är mycket välbevarad.

Kontakt