2017:1 Elfiskeundersökningar inom kalkningsuppföljning 1989-2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:1
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
140
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsens uppföljning av kalkningens effekter i sjöar och vattendrag omfattar vattenkemi, bottenfauna och kiselalger i vattendrag, sjöprovfiske samt räkning av lax och havsöring vid Nydala i Högvadsån och elfiske i vattendrag. I denna rapport redovisas resultat från elfisken genomförda mellan 1989 och 2016. Ett kortare avsnitt redovisar också resultat från fällorna vid Nydala där registrering av uppvandrande lekfisk och utvandrande smolt påbörjades redan på 1950-talet.

Kontakt