Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2017 Regional lägesbild flyktingsituationen 2016

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
457-177-16
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med Region Halland samt Polisen, (Polisområde Halland) sammanfattat de lägesbilder, orsaker och konsekvenser samt åtgärder som deltagarna i den regionala arbetsgruppen för sociala risker lämnat under 2016. Den regionala lägesbilden består således av underlag från Migrationsverket, Region Halland, samtliga kommuner i Hallands län och lokalpolisområden. Detta är arbetsgruppens slutrapport.

Kontakt