2017 Regional lägesbild flyktingsituationen 2016

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 457-177-16

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med Region Halland samt Polisen, (Polisområde Halland) sammanfattat de lägesbilder, orsaker och konsekvenser samt åtgärder som deltagarna i den regionala arbetsgruppen för sociala risker lämnat under 2016. Den regionala lägesbilden består således av underlag från Migrationsverket, Region Halland, samtliga kommuner i Hallands län och lokalpolisområden. Detta är arbetsgruppens slutrapport.

Kontakt