Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2017 Insekter som signalarter för öppna marker i södra Sverige

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
113
Publikationstyp:
Rapport

Inom arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur är ökad kunskap om signalarter i öppna marker ett viktigt underlag för att identifiera insatsområden och prioritera åtgärder för att förbättra och stärka den biologiska mångfalden och säkra ekosystemtjänster i ett funktionellt landskap. Även för att uppnå berörda miljökvalitetsmål krävs förbättrade underlag för planering av konkreta åtgärder och anpassning av brukande och hänsyn.

Vill du ha ett tryckt exemplar av rapporten? Skicka ett mejl med ditt namn och din adress till agp.halland@lansstyrelsen.se

Kontakt