2017 Energiläget i Halland 2014-2015

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
59
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att samordna länets arbete inom energi- och klimatområdet för att nå de mål som den nationella politiken satt upp. Region Halland har regeringens uppdrag att leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet. Rapporten Energiläget i Halland 2014/2015 – en målstyrd energi- och klimatuppföljning är framtagen i samarbete mellan Länsstyrelsen och Region Halland utifrån våra respektive uppdrag. Rapporten ger en bild av hur det ser ut i länet i förhållande till uppsatta mål och var vi befinner oss jämfört med övriga Sverige och världen när det gäller energiomställning och klimatpåverkan.

Kontakt