2016:9 Skvaltkvarnarna i Ulvatorpsbäcken - byggnadsminnesutredning

Om publikationen

Löpnummer:
2016:9
Diarienummer:
432-4007-15
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
57
Publikationstyp:
Rapport

Fråga om byggnadsminnesförklaring av skvaltkvarnarna i Ulvatorpsbäcken, Varbergs kommun, väcktes av Hallands kulturhistoriska museum genom Kulturmiljö Halland i juni 2015. Länsstyrelsen inledde därefter ett utredningsarbete med syftet att klargöra förutsättningarna för ett skydd enligt kulturmiljölagens 3 kapitel Denna rapport utgör underlag till beslut i frågan om byggnadsminne.

Kontakt