2016:9 Skvaltkvarnarna i Ulvatorpsbäcken - byggnadsminnesutredning

Om publikationen

Löpnummer: 2016:9

Diarienummer: 432-4007-15

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 57

Publikationstyp: Rapport

Fråga om byggnadsminnesförklaring av skvaltkvarnarna i Ulvatorpsbäcken, Varbergs kommun, väcktes av Hallands kulturhistoriska museum genom Kulturmiljö Halland i juni 2015. Länsstyrelsen inledde därefter ett utredningsarbete med syftet att klargöra förutsättningarna för ett skydd enligt kulturmiljölagens 3 kapitel Denna rapport utgör underlag till beslut i frågan om byggnadsminne.

Kontakt