Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2016:8 Äskhults gårdsmiljö vårdprogram 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:8
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
111
Publikationstyp:
Rapport

Detta vårdprogram har tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län.

Uppdraget formulerades enligt följande:
1. En uppdaterad bedömning av det befintliga växtmaterialets ålder och ursprung.
2. En strategi för eventuellt fortsatt arbete med Äskhult som en resurs i arbetet med att bevara äldre kulturväxter.
3. En konkret handlingsplan som plockar fram det viktigaste ur skötselplanen och kommunicerar det på ett tydligare sätt.

Kontakt