2016:8 Äskhults gårdsmiljö vårdprogram 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:8

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 111

Publikationstyp: Rapport

Detta vårdprogram har tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län.

Uppdraget formulerades enligt följande:
1. En uppdaterad bedömning av det befintliga växtmaterialets ålder och ursprung.
2. En strategi för eventuellt fortsatt arbete med Äskhult som en resurs i arbetet med att bevara äldre kulturväxter.
3. En konkret handlingsplan som plockar fram det viktigaste ur skötselplanen och kommunicerar det på ett tydligare sätt.

Kontakt