2016:7 Inventering av marin epibentisk fauna på djupa bottnar

Om publikationen

Löpnummer: 2016:7

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 235

Publikationstyp: Rapport

Syftet med inventeringen har varit att skaffa ny kunskap om de djupare bottnarnas fauna som kan användas i arbetet med att förbättra och förstärka skydd av marina områden i Västerhavet.

Inom projektet kommer fler rapporter från kunskapsförstärkande delprojekt för undersökningar och inventeringar publiceras.

Kontakt