2016:7 Inventering av marin epibentisk fauna på djupa bottnar

Om publikationen

Löpnummer:
2016:7
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
235
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med inventeringen har varit att skaffa ny kunskap om de djupare bottnarnas fauna som kan användas i arbetet med att förbättra och förstärka skydd av marina områden i Västerhavet.

Inom projektet kommer fler rapporter från kunskapsförstärkande delprojekt för undersökningar och inventeringar publiceras.

Kontakt