Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2016:6 Åkrabergs gård - byggnadsminnesutredning

Om publikationen

Löpnummer:
2016:6
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101 – 1084
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Frågan om byggnadsminnesförklaring av bebyggelsemiljön på fastigheten Värö-Åkraberg 3:1 väcktes av styrelsen för aktiebolaget Åkrabergs Gård i juni 2014. Företaget är också ägare av fastigheten.

Syftet med följande text är att utifrån litteratur, arkivuppgifter och undersökning av byggnaden på plats sätta in Värö-Åkraberg 3:1 i ett historiskt sammanhang, dokumentera den i dess befintliga skick och definiera dess kulturhistoriska värden.

Denna byggnadsminnesutredning är utarbetad av antikvarie Linn Hermansson på uppdrag av länsstyrelsen i Halland och utgör underlag inför beslut om byggnadsminnesförklaring.

Kontakt