2016:5 Kulturmiljöfunktionens årsredogörelse 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:5

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1101–1084

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 65

Publikationstyp: Rapport

Årets upplaga av kulturmiljöfunktionens årsredogörelse, den 30:e årgången, inleds med landshövdingens reflektioner kring Halland och det halländska samt kulturarvets betydelse i ett mångfaldigt och
demokratiskt samhällsbygge. Vi lyfter även fram en berättelse om tre kvinnogenerationer, kopplade till Wallens slott, ett av länets byggnadsminnen. Årsredogörelsen avslutas med en redovisning av länsstyrelsens kulturmiljöarbete och hur vi använde kulturmiljöanslaget 2015.

Kontakt