2016:4 Hydrografi och växtplankton årsrapport 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:4

Diarienummer: 2016/595/9.5

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Hallands län genomför sedan 1993 mätningar enligt ett program för samordnad kustvattenkontroll längs Hallandskusten. Sedan februari 2002 utför SMHI mätningar och analys av hydrografi och växtplankton.

Kustkontrollprogrammet i Hallands län har som syfte att årligen göra en bedömning av tillståndet i kustvattnet.

Kontakt