Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2016:4 Hydrografi och växtplankton årsrapport 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:4
Diarienummer:
2016/595/9.5
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Hallands län genomför sedan 1993 mätningar enligt ett program för samordnad kustvattenkontroll längs Hallandskusten. Sedan februari 2002 utför SMHI mätningar och analys av hydrografi och växtplankton.

Kustkontrollprogrammet i Hallands län har som syfte att årligen göra en bedömning av tillståndet i kustvattnet.

Kontakt