2016:3 Strategi för skydd av sötvattensmiljöer

Om publikationen

Löpnummer: 2016:3

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 34

Publikationstyp: Strategi

Riksdagen har antagit sexton miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som samhället bör sträva mot. Ett av dem är Levande sjöar och vattendrag. Målet innebär bland annat att livsmiljöer och biologisk mångfald i och invid sötvatten ska bevaras. Ett steg på vägen är att långsiktigt skydda de mest värdefulla miljöerna.

En nationell strategi anger i grova drag vilka vatten som bör omfattas och vilka skyddsinstrument som kan användas. Länsstyrelsens strategi preciserar vilka områden som berörs i länet, och hur arbetet med att långsiktig skydda dessa bör bedrivas.

Kontakt