Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2016:3 Strategi för skydd av sötvattensmiljöer

Om publikationen

Löpnummer:
2016:3
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Strategi

Riksdagen har antagit sexton miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som samhället bör sträva mot. Ett av dem är Levande sjöar och vattendrag. Målet innebär bland annat att livsmiljöer och biologisk mångfald i och invid sötvatten ska bevaras. Ett steg på vägen är att långsiktigt skydda de mest värdefulla miljöerna.

En nationell strategi anger i grova drag vilka vatten som bör omfattas och vilka skyddsinstrument som kan användas. Länsstyrelsens strategi preciserar vilka områden som berörs i länet, och hur arbetet med att långsiktig skydda dessa bör bedrivas.

Kontakt