Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2016:24 Elfiske Fylleån 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:24
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB utfört ackrediterade elfiskeundersökningar vid elva lokaler belägna i Fylleåns huvudfåra samt i åns tillflöden. Provfiskena utfördes inom ramen för Fylleåns kalkningsprojekt. Det huvudsakliga syftet och målsättningen med undersökningarna var att inventera förekomsten av fiskarter, att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter samt att relatera resultaten till effekter av försurning och kalkning.

Kontakt