Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2016:23 Elfiske Högvadsån 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:23
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB utfört ackrediterade elfiskeundersökningar vid 13 elfiskelokaler belägna i Högvadsåns huvudfåra samt dess tillflöden. Provfiskena utfördes inom ramen för Högvadsåns kalkningsprojekt. Målsättningen med undersökningarna var att inventera förekomsten av fiskarter samt att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter i syfte att följa upp resultaten av det kalkningsprojekt som sjösattes 1978.

Kontakt