Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2016:22 Strategisk fornvårdsplan 2017-2019

Om publikationen

Löpnummer:
2016:22
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Detta är länsstyrelsen i Hallands läns strategiska plan för det statliga fornvårdsarbetet i Halland. Statligt fornvårdsarbete har bedrivits sedan lång tid i länet enligt ett fornvårdsprogram som vuxit fram successivt. Detta är däremot den första strategiska fornvårdsplanen i länet. Planen beskriver inriktningen och prioriteringarna för länets fornvårdsarbete.

Planen anger hur fornvårdsarbetet ska vidareutvecklas genom tematisering, ökad tillgänglighet och koppling till de nationella kulturmiljömålen.

Kontakt