2016:22 Strategisk fornvårdsplan 2017-2019

Om publikationen

Löpnummer: 2016:22

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 10

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Detta är länsstyrelsen i Hallands läns strategiska plan för det statliga fornvårdsarbetet i Halland. Statligt fornvårdsarbete har bedrivits sedan lång tid i länet enligt ett fornvårdsprogram som vuxit fram successivt. Detta är däremot den första strategiska fornvårdsplanen i länet. Planen beskriver inriktningen och prioriteringarna för länets fornvårdsarbete.

Planen anger hur fornvårdsarbetet ska vidareutvecklas genom tematisering, ökad tillgänglighet och koppling till de nationella kulturmiljömålen.

Kontakt